www.beatadudek.pl
 

BIURO RACHUNKOWE
BD Nysa, usługi informatyczne Beata Dudek

Serwis podatnika

Podatek VATPodatek CITPodatek PITZUSPrawo pracyAkty prawne

ULGA PRORODZINNA.

W przypadku małżeństw oraz osób samotnie wychowujących jedno dziecko, ustawa przewiduje, że ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli suma dochodów przekroczy kwotę 112 tys. zł rocznie.

W przypadku osób, nie będących w związku małzeńskiem, a wychowujące jedno dziecko, limit rocznego dochodu pozwalający na odliczenie ulgi wynosić będzie 56 tys. zł.

Rodziny z dwójką dzieci zachowają prawo do ulgi bez zmian i bez względu na osiągnięty dochód. Ulga będzie wynosić 92,67 zł za każdy miesiąc.

W przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50 proc (139,01 miesięcznie)., a na czwarte i każde kolejne dziecko o 100 proc.( 185,34 miesięcznie)  W tym przypadku dochód rodziców nie będzie limitowany. .

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU OD UMÓW AUTORSKICH.

Ustawa zakłada też ograniczenie przywileju podatkowego dla umów autorskich. W zakresie stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów  od umów autorskich ustawa wprowadza roczny limit dochodów w wysokości 42.764 zł (zarówno w odniesieniu do umów cywilnoprawnych jak i przychodów uzyskanych w ramach stosunku pracy). W sytuacji, gdy podatnik przekroczy rocznie przychód 85 528 zł , do którego stosuje podwyższone koszty uzyskania przychodu,  wówczas koszty powinny zostać rozliczone według stawki 20%.

Ustawa ogranicza także stosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzorów: użytkowego, przemysłowego i zdobniczego oraz opłaty licencyjnej za przeniesienie ww. praw.

ULGA INTERNETOWA.

W zakresie stosowania tzw. Ulgi internetowej nowe przepisy przewidują, że będzie można odliczyć 760 zł, ale tylko w dwóch następujących po sobie latach, jeżeli wcześniej nie korzystało się z odliczenia. Podatnicy, którzy po raz pierwszy skorzystają z ulgi w rozliczeniu za rok 2012 będą mogli skorzystać z ulgi także za rok 2013.

 

Biuro Rachunkowe BD.
Usługi Informatyczne. Beata Dudek
ul. Kordeckiego 5/11
48-300 Nysa
NIP: 7531960469

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
ul. Piłsudskiego 40 lok 405A
48-303 Nysa
tel. 603 374 773

ZALEŻY CI NA TWOICH PIENIĄDZACH ?

77 448 11 10

603 374 773

biuro@beatadudek.pl
Centrum Biznesowo - Hotelowe Lider
ul. M. Piłsudskiego 40, Nysa, lok. 405a

Dlaczego Biuro Rachunkowe BD?

Zastanawiasz się, dlaczego miałbyś skorzystać właśnie z usług naszego biura w nysie?

  • źródło: www.sxc.hu;  autor: ThreeOakŚwiadczmy usługi księgowe w oparciu o Certyfikat Księgowy nr 5852/2004.
  • Pełny profesjonalizm i duże doświadczenie nie pozwalają nam na pomyłki, pomimo to ubezpieczamy nasze działania aby nasi klienci zawsze mogli spać spokojnie.
  • Oferujemy niezwykle elastyczne formy współpracy i zróżnicowany zakres usług.
  • Dobrze i tanio to tylko w (...) i oczywiście u nas ...