www.beatadudek.pl
 

BIURO RACHUNKOWE
BD Nysa, usługi informatyczne Beata Dudek

Serwis podatnika

Podatek VATPodatek CITPodatek PITZUSPrawo pracyAkty prawne

W przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, lub kostrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób włącznie z kierowcą, prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanego paliwa będzie przysługiwać w pełni. Takie uprawnienie będą mieli także podatnicy posiadający

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  a) agregat elektryczny/spawalniczy,
  b) do prac wiertniczych,
  c) koparka, koparko-spycharka,
  d) ładowarka,
  e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  f) żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

W przypadku pozostałych „pojazdów samochodowych ciężarowych” (czyli m.in. samochodów posiadających homologację aut ciężarowych o odpowiedniej ładowności, ale także klasyfikowanych obecnie jako VAT-2, VAT-3 czy VAT-4) podatnicy będą mogli odliczyć pełny VAT od nabywanego paliwa służącego do ich napędu, o ile będą w stanie zapewnić, że pojazdy te służą jedynie prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik winien złożyć w urzędzie skarbowym informację o takim pojeździe, który będzie wykorzystywany jedynie w działalności gospodarczej (ma on na to 7 dni od dnia, w którym w związku z takim samochodem zostanie poniesiony pierwszy wydatek).

Sposób wykorzystywania samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej winien ponadto zostać określony w ustalonych przez niego zasadach używania takich pojazdów oraz dodatkowo powinien być potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla takich pojazdów bardzo szczegółowymi ewidencjami przebiegu pojazdów, które to wykluczą użycie ich do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ewidencja ta będzie musiała zawierać następujące elementy:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  a) kolejny numer wpisu,
  b) datę i cel wyjazdu,
  c) opis trasy (skąd – dokąd),
  d) liczbę przejechanych kilometrów,
  e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.


Dopiero spełnienie powyższych wymagań pozwoli na pełne odliczenie podatku VAT od paliwa nabywanego do takich samochodów ciężarowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie spełni tych wymagań prawo do odliczenia VAT-u od paliwa służącego do napędu tych samochodów będzie mu przysługiwać w 50%, ale dopiero po 30.06.2015 r.

VAT naliczony od zakupu usług napra­wy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów poza zakupem paliwa, będzie przysługiwać w 50% od 01.04.2014 r.

ZALEŻY CI NA TWOICH PIENIĄDZACH ?

77 448 11 10

603 374 773

biuro@beatadudek.pl
Centrum Biznesowo - Hotelowe Lider
ul. M. Piłsudskiego 40, Nysa, lok. 405a

Dlaczego Biuro Rachunkowe BD?

Zastanawiasz się, dlaczego miałbyś skorzystać właśnie z usług naszego biura w nysie?

 • źródło: www.sxc.hu; autor: ThreeOakŚwiadczmy usługi księgowe w oparciu o Certyfikat Księgowy nr 5852/2004.
 • Pełny profesjonalizm i duże doświadczenie nie pozwalają nam na pomyłki, pomimo to ubezpieczamy nasze działania aby nasi klienci zawsze mogli spać spokojnie.
 • Oferujemy niezwykle elastyczne formy współpracy i zróżnicowany zakres usług.
 • Dobrze i tanio to tylko w (...) i oczywiście u nas ...