www.beatadudek.pl
 

BIURO RACHUNKOWE
BD Nysa, usługi informatyczne Beata Dudek

Usługi księgowe - kompleksowa oferta

PIT za 2013Zwrot podatku z zagranicyPełna księgowośćKPiRRyczałtKadry i płacePozostałe usługiCennikeKsięgowyiFaktury 24Finanse ON-LINE

Od 1 stycznia 2014 r. rozpoczął się okres składania rozliczeń podatku dochodowego PIT za 2014 r., trwający do 30 kwietnia 2014 r. Jednak podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową, powinni zrobić to do końca stycznia.

Podatnicy zobowiązani są złożyć w urzędzie skarbowym, przynależnym ze względu na miejsce zamieszkania, zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Nie dotyczy to podatników za których rozliczenie roczne dokonał zakład pracy lub z urzędu organ rentowy. Osoby, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium RP a opuszczają je przed 30 kwietnia, zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego przed wyjazdem z Polski, co w praktyce może mieć miejsce już w trakcie 2013 r.

Zeznanie podatkowe składa się według ustalonego wzoru. O wyborze odpowiedniego druku decyduje rodzaj uzyskanych dochodów oraz sposób ich opodatkowania:

1. zeznanie podatkowe PIT-37 przeznaczone jest dla podatników, którzy otrzymali świadczenia wyłącznie ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, w uzyskaniu których pośredniczyli płatnicy (np. przychody z pracy wypłacone od zakładu pracy),

2. zeznanie podatkowe PIT-36 przeznaczone jest dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej; prowadzących najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach; zarabiających za granicą lub uzyskując dochody ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej;

3. zeznanie podatkowe PIT-38 przeznaczone jest dla osób, które uzyskały dochody ze sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych, lub ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, lub ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych,

4. zeznanie podatkowe PIT-36L przeznaczone jest dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej i wybrały sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy, czyli według jednej stawki podatku w wysokości 19 proc. (a nie według skali podatkowej czy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych),

5. zeznanie podatkowe PIT-39 przeznaczone jest dla osób, które w roku podatkowym dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości wybudowanej/nabytej po 31 grudnia 2008 r. W zeznaniu tym opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Stawka podatku wynosi 19 %,

6. zeznanie podatkowe PIT-28 składają podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w terminie do 31 stycznia następnego roku,

7. zeznanie podatkowe PIT-16A składają podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej, w terminie do 31 stycznia następnego roku,

8. zeznanie podatkowe PIT-19A składają osoby duchowne opłacające zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych, w terminie do 31 stycznia następnego roku,

Zeznanie można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą (decyduje data stępla pocztowego) oraz w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Deklaracje w formie elektronicznej składamy za pomocą darmowego programu e-Deklaracje przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, dostępnego na stronie www.finanse.mf.gov.pl. Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

 

Biuro Rachunkowe BD
Usługi Informatyczne
Beata Dudek
ul. Kordeckiego 5/11
48-300 Nysa
NIP: 7531960469
REGON: 161497783


BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
u. Piłsudskiego 40, pokój 405a
48-300 Nysa

tel. 603 374 773
e-mail: biuro@beatadudek.pl
www.beatadudek.pl

ZALEŻY CI NA TWOICH PIENIĄDZACH ?

77 448 11 10

603 374 773

biuro@beatadudek.pl
Centrum Biznesowo - Hotelowe Lider
ul. M. Piłsudskiego 40, Nysa, lok. 405a

Dlaczego Biuro Rachunkowe BD?

Zastanawiasz się, dlaczego miałbyś skorzystać właśnie z usług naszego biura w nysie?

  • źródło: www.sxc.hu;  autor: ThreeOakŚwiadczmy usługi księgowe w oparciu o Certyfikat Księgowy nr 5852/2004.
  • Pełny profesjonalizm i duże doświadczenie nie pozwalają nam na pomyłki, pomimo to ubezpieczamy nasze działania aby nasi klienci zawsze mogli spać spokojnie.
  • Oferujemy niezwykle elastyczne formy współpracy i zróżnicowany zakres usług.
  • Dobrze i tanio to tylko w (...) i oczywiście u nas ...